یکشنبه های آموزش، ابتکاری نو در آریا سهند تبریز

گروه صنعتی آریا سهند تبریز اقدام به برگزاری دوره های آموزشی برای پرسنل این شرکت با عنوان «یکشنبه های آموزش» کرده است.
این شرکت تولیدی با توجه به کمبود حامل های انرژی و برق در کشور، یک روز از هفته را به امر آموزش کارکنان خود اختصاص داده است.
بر همین اساس، یکشنبه های هر هفته کلاس ها و دوره های آموزشی با حضور اساتید ملی و بومی برای پرسنل این شرکت برگزار می شود.
دوره های برگزار شده شامل دوره های مهارت حرفه ای، ایمنی در محیط کار و دوره های آموزشی غیر شغلی است.
این دوره ها همچنان ادامه خواهد داشت و دوره های جدیدی به کلاس های آموزشی این گروه صنعتی اضافه خواهد شد.
گروه صنعتی آریا سهند تبریز از ابتدای تاسیس، آموزش کارکنان را در اولویت کاری خود قرار داده است و توانسته است استانداردهای جهانی را در این زمینه نیز کسب کند.