هلدینگ حمل کاری در مسیر توسعه

مدیرعامل هلدینگ حمل کاری با اشاره به برنامه های توسعه ای این هلدینگ از اهداف آتی هلدینگ و شرکت های زیرمجموعه سخن به میان آورد.

حمل کاری عنوان کرد: افزایش خطوط تولید، افزایش کمی سبد محصولات تولیدی و تجاری شرکت های زیرمجموعه، افزایش رضایت مشتری و کارکنان و حمایت هر چه بیشتر از صنایع پایین دستی با تولید محصول اولیه با کیفیت از جمله اهداف توسعه ای هلدینگ حمل کاری هستند.

وی اظهار کرد: هلدینگ حمل کاری برنامه های توسعه ای خود را در 2 بازوی تولیدی و تجاری برای ماه های آتی ترسیم کرده است. این هلدینگ در صدد است تا با افتتاح فاز جدید توسعه ای کارخانه گسترش فولاد حامد در سال 1402 بر تنوع سبد محصولات خود بیفزاید.

حمل کاری تاکید کرد: به این ترتیب، هلدینگ حمل کاری خواهد توانست اقدام به تولید لوله و پروفیل های اصطلاحا ریزبار با ابعاد کوچکتر نیز اقدام کرده و در بازار این نوع از محصولات فولادی نیز بدرخشد.

وی افزود: همچنین این شرکت در چشم انداز توسعه ای خود برای کاملتر کردن سبد محصولات برنامه ریزی کرده است. محصولاتی مانند ناودانی و میلگرد نیز در برنامه های توسعه ای صنعتی هلدینگ دیده می شود.

حمل کاری در پایان گفت: در حوزه تجاری نیز این هلدینگ علاوه بر میلگرد که تمرکز بیشتری بر این محصولات دارد، عرضه سایر محصولات فولادی از جمله شمش فولادی، آهن آلات و انواع استیل را در برنامه آتی کاری خود قرار داده است.