رونمایی از اثر هنری هلدینگ حمل کاری در نمایشگاه متافو 1402

هلدینگ حمل کاری در اولین روز نمایشگاه متافو 1402 از سردیس مرد آفریقایی به عنوان یک اثر هنری ساخته شده در این مجموعه صنعتی رونمایی کرد.

طراحی و ساخت این سردیس که الهام گرفته از طرح صورت مرد آفریقایی است، در طول مدت 4 ماه به طور کامل در زیرمجموعه های تولیدی هلدینگ حمل کاری انجام شده است.

برای ساخت سردیس مرد آفریقایی از 4600 قطعه فلزی استفاده شده است که شامل لوله های 28 با ضخامت یک میلیمتر می شوند.

این اثر هنری حدود 2 تن و 300 کیلوگرم وزن دارد و در ساخت آن از بیش از 30 هزار نقطه جوش استفاده شده است.

این اثر در اندازه 2 متر در 2 متر ساخته شده و بیشترین عمق صورت حدود 1 متر و 20 سانتیمتر است.

گفتنی است، استقبال بسیار خوبی از این اثر توسط بازدیدکنندگان بیستمین نمایشگاه متافو صورت گرفته است.